Niet goed, geld terug
Snelle verzending
Alles uit voorraad leverbaar
Veilig betalen

Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruik maakt van de Webshop van Bon Bon Bleu ("Webshop"). Er wordt tevens uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden, welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

WIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Bon Bon Bleu (Amsteldijk Noord 141, 1422XZ Uithoorn, Nederland) is verantwoordelijk voor uw aankopen van producten en voor marketing.

WELKE persoonsgegevens verzamelen we en WANNEER?
Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten waar u ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze klantenservice, berichten wenst te ontvangen, een account aanmaakt, of gebruik maakt van onze Webshop. 

Deze persoonsgegevens omvatten uw:
o contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer, bezorg- en factuuradres;
o login en accountgegevens, 
o persoonsgegevens waaronder woonplaats en aankoopgeschiedenis;
o betalings- of credit card gegevens;
o persoonlijke voorkeuren, waaronder uw verlanglijst en marketing- en cookievoorkeuren.


Wanneer u met onze Webshop interactie hebt, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld van uw apparaat of webbrowser. Meer informatie hieromtrent vindt u hieronder in het hoofdstuk "Cookies" van dit privacybeleid. Deze gegevens omvatten:
o Apparaat-ID´s, oproepstatus, netwerktoegang, opslag-informatie en accu-informatie; en
o Cookies, IP-adressen, verwijzende kopteksten, gegevens die uw internetbrowser en de versie ervan identificeren en web beacons en tags.


KINDEREN
Wij voldoen aan lokale wetgeving en staan kinderen onder de wettelijke leeftijdsgrens van het land waarin zij woonachtig zijn niet toe zich te registreren op onze Webshop. 


HULPMIDDELEN om te beheren welke persoonsgegevens wij verzamelen
Wanneer u gebruik maakt van onze Webshop, geven we ook tegelijkertijd kennis van of vragen we toestemming voor bepaalde praktijken. Zo zullen we bijvoorbeeld toestemming vragen om gebruik te maken van uw locatie of om u pushberichten te sturen. We kunnen deze toestemming verkrijgen via de Webshop of door gebruik te maken van de standaardmachtigingen die beschikbaar zijn op uw apparaat.

In veel gevallen bieden internetbrowsers of mobiele toestellen aanvullende hulpmiddelen waarmee u zelf kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde categorieën persoonsgegevens verzamelt of deelt. Uw mobiele toestel of internetbrowser kan bijvoorbeeld hulpmiddelen aanbieden waarmee u het gebruik van cookies of het delen van uw locatie kan beheren. Wij moedigen u aan om u vertrouwd te maken met deze hulpmiddelen die beschikbaar zijn op uw toestellen en deze te gebruiken. 

WAAROM en HOE gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens als volgt:
Om de functies van de Webshop die u vraagt te leveren.
Wanneer u onze Webshop gebruikt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde product te leveren. Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet op Bon Bon Bleu, of een promotie, zullen wij de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de aankoop, of de promotie. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij gegevens over u, zoals leverings- of betalingsgegevens, of het product dat u gekocht hebt, gebruiken om u te helpen een probleem of vraag op te lossen.
In vele gevallen is het mogelijk dat u, om specifieke functies op/in onze Webshop te kunnen gebruiken, aanvullende gegevens of aanvullende toestemming aan Bon Bon Bleu moet geven om bepaalde gegevens op een bepaalde manier te gebruiken. Op bijvoorbeeld overeenkomstige wijze, om content op sociale media te delen kan het nodig zijn om de accountgegevens van uw sociale media-account op te geven om u aan te melden.


Om informatie over onze producten mee te delen en voor andere promotiedoeleinden
Wanneer u daarvoor toestemming geeft, sturen wij u marketingberichten en nieuws over de producten, diensten, evenementen en andere promoties van Bon Bon Bleu. U kunt zich op elk moment afmelden.


Indien u een bestaande klant van Bon Bon Bleu bent (bijvoorbeeld wanneer u een bestelling bij ons hebt geplaatst) kunnen wij, voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, de door u verstrekte contactgegevens gebruiken om u marketingberichten te sturen over soortgelijke producten of diensten (tenzij u zich hiervoor hebt afgemeld). In andere gevallen vragen wij uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten. Wij kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt, evenals gegevens van andere Bon Bon Bleu producten of diensten - zoals uw gebruik van de Webshop van Bon Bon Bleu, - gebruiken om u gepersonaliseerde berichten te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.


Om ons bedrijf, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden 
Wij gebruiken de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld, als u een aankoop doet, gebruiken we de informatie die u ons verstrekt in het kader van die aankoop gebruiken voor boekhoudkundige, audit- en andere interne functies. We kunnen persoonsgegevens over uw gebruik van onze producten aanwenden om uw gebruikservaring te verbeteren en om ons te helpen technische en onderhoudsproblemen vast te stellen en onze Webshop te beheren. Binnen ons bedrijf kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. 


Om de rechten, eigendom of veiligheid van Bon Bon Bleu of anderen te beschermen
Wij kunnen uw persoonsgegevens over hoe u onze Webshop gebruikt eveneens gebruiken ter preventie of opsporing van fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze gebruiksvoorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of het toepasselijk recht.


Voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden
Wij gebruiken gegevens over hoe onze bezoekers onze Webshop gebruiken om het gedrag en de voorkeuren van klanten beter te begrijpen. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over hoe bezoekers van Bon Bon Bleu producten zoeken en vinden gebruiken om een beter inzicht te krijgen in hoe we het best producten kunnen indelen en presenteren in onze etalages.


Andere doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen u in dat geval op het moment van de gegevensverzameling hiervan specifiek in kennis stellen en voor zover nodig uw toestemming vragen.


Wettelijke grondslagen
Om uw persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op bepaalde wettelijke grondslagen, afhankelijk van de wijze waarop u interactie heeft met onze Webshop.
" Indien u producten van onze Webshop koopt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om onze overeenkomst met u uit te voeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld uw betalings- en contactgegevens nodig om uw bestelling te bezorgen.
" Wij baseren ons tevens op andere wettelijke grondslagen, zoals onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf, om te voldoen aan een wettelijk vereiste of om uw vitale belangen te beschermen.


DELEN van uw persoonsgegevens


Delen door Bon Bon Bleu
Bon Bon Bleu deelt uw persoonsgegevens met:
" Bon Bon Bleu entiteiten voor de doeleinden en onder de voorwaarden als hierboven vermeld,
" Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens Bon Bon Bleu, bijvoorbeeld voor de verwerking van credit cards en betalingen, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud, van onze gegevens, verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse, beheer en promotie van het merk en producten en het aanbieden van bepaalde diensten en functies. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, 
" Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze Webshop of inbreuken op de Gebruiksvoorwaarden van onze Webshop en ons beleid te voorkomen; (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude.
" Aan elke andere derde waarvoor u toestemming hebt verleend.


Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).


BESCHERMING en BEHEER van uw persoonsgegevens


Versleuteling & Beveiliging 
Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatietools, om uw persoonsgegevens te beveiligen. Bewaring van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacybeleid uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u uw Bon Bon Bleu account aanhoudt. Wij bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen en voor garantiedoeleinden). 


UW RECHTEN met betrekking tot uw persoonsgegevens
U hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit); (iii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iv) wissen of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.


Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in onderstaand hoofdstuk "Vragen en Feedback".


Afmelden voor direct marketing
U kunt zich afmelden voor het ontvangen van de marketingberichten van Bon Bon Bleu door uw voorkeuren aan te passen in de sectie "bekijk of wijzig mijn profiel" op onze Webshop. U kunt u ook afmelden door uw e-mail te wijzigen door te klikken op de afmeldingslink of de afmeldingsinstructies op te volgen die in het bericht staan. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens in onderstaand hoofdstuk "Vragen en Feedback". 


COOKIES en Pixel Tags
Wanneer u onze Webshop gebruikt, verzamelt Bon Bon Bleu informatie, die mogelijk persoonsgegevens bevat, van uw browser en slaat deze informatie op. Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies en pixeltags, om deze informatie te verzamelen, en deze kunnen de volgende gegevens van u bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie identifier, cookiegegevens en informatie of uw apparaat uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (iii) de unieke ID en het type van uw toestel; (iv) domein, browsertype en taal; (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) eerder bezochte Webshop; (viii) informatie over uw interactie met onze Webshop, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en (ix) toegangstijden en verwijzende URL's.


Derden kunnen eveneens informatie verzamelen via onze Webshop door middel van cookies, plugins van derden en widgets. Deze derden verzamelen deze gegevens rechtstreeks van uw internetbrowser en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. 


Wij gebruiken cookies en pixeltags om het gebruik van de Webshop door onze klanten te volgen en om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze klanten. Dit stelt ons in staat om diensten te leveren aan onze klanten en hun online-ervaring te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies en pixeltags om geaggregeerde gegevens te verzamelen met betrekking tot het verkeer op en de interactie met de Webshop, zodat wij trends kunnen vaststellen en statistische gegevens kunnen verkrijgen om onze Webshop te verbeteren. In het algemeen zijn er drie categorieën cookies die op onze Webshop gebruikt worden:


o Functioneel: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de Site en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat u wordt herinnerd wanneer u op onze Webshop surft binnen één enkele sessie of, indien u dit wenst, van sessie tot sessie. Zij zorgen ervoor dat het winkelwagentje en het check-out proces mogelijk zijn en helpen bij beveiligingskwesties en bij het naleven van regelgeving.

o Prestatie: Met behulp van deze cookies kunnen we de functionaliteit van onze Webshop verbeteren door het gebruik ervan te volgen. In sommige gevallen zorgen deze cookies ervoor dat we uw verzoek sneller kunnen verwerken en maken deze cookies het mogelijk voor ons om de door u geselecteerde sitevoorkeuren te onthouden. Indien u deze cookies weigert, kan dit leiden tot minder gerichte aanbevelingen en een trage werking van de Webshop.

o Sociale media en advertenties: Sociale media cookies bieden u de mogelijkheid om verbinding te maken met uw sociale netwerken en om content van onze Webshop via sociale media te delen. 

Advertentiecookies (van derden) verzamelen informatie die helpt om advertenties beter aan uw interesses aan te passen, zowel binnen als buiten onze Webshop. In sommige gevallen houdt het gebruik van deze cookies de verwerking van uw persoonsgegevens in. Indien u deze cookies weigert, krijgt u mogelijk advertenties te zien die niet zo relevant zijn voor u, kunt u mogelijk geen goede verbinding maken met Facebook of andere sociale netwerken en/of kunt u geen content delen via sociale media.

U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de "Cookie-instellingen" onderaan elke pagina van onze Webshop.

Voor een volledig en actueel overzicht van iedere derde die zich toegang verschaft tot uw internetbrowser (via de Webshop of op een andere wijze), raden wij u aan een daartoe bestemde web browser plugin te installeren. U kunt er ook voor kiezen dat uw computer u iedere keer wanneer een cookie wordt verzonden waarschuwt, of u kunt alle cookies uitschakelen. U kunt dit doen via uw browserinstellingen op elke browser en toestel dat u gebruikt. Iedere browser is enigszins anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookie-instellingen te wijzigen. Indien u cookies uitschakelt, kan het zijn dat u geen toegang hebt tot verschillende functies die onze Webshop efficiënter maken en zullen bepaalde diensten niet goed functioneren.

Bon Bon Bleu Webshop GEBRUIKEN samen met producten en diensten van derden
Indien u ervoor kiest om uw Bon Bon Bleu account te verbinden met een toestel of account van een derde, zullen uw privacyrechten op platforms van derden beheerst worden door hun respectievelijke beleid. 

Onze Webshop bevatten mogelijk links naar andere Webshop (van derden) voor uw gemak of voor uw informatie. Gelinkte Webshop hebben hun eigen privacyverklaringen en -beleid, en wij raden u ten stelligste aan deze te lezen. Voor zover wij de gelinkte Webshop niet in eigendom hebben of beheren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, het gebruik van de Webshop , of de privacypraktijken van de Webshop.

WIJZIGINGEN in ons privacybeleid
Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze Webshop posten. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

VRAGEN en Feedback
Wij verwelkomen al uw vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons privacybeleid en onze privacypraktijken. Indien u feedback wenst te geven of indien u vragen of problemen hebt, of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met de Klantenservice of onze Functionaris Gegevensbescherming. Indien u contact met ons opneemt met een klacht over privacy zal de klacht worden beoordeeld met het doel het probleem tijdig en effectief op te lossen. 

Waar kunt u terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten of de verwerking van uw persoonsgegevens door Bon Bon Bleu kunt u contact met ons op nemen middels de volgende gegevens: 

Bon Bon Bleu
Tav: Privacy Statement
Amsteldijk Noord 141
1422 XZ Uithoorn
Nederland


Tel: +31 (0) 85 8770806
E-mail: [email protected] 

Niet goed, geld terug
Snelle verzending
Alles uit voorraad leverbaar
Veilig betalen